Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

Một số điểm lưu ý khi quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân năm 2012.

Written By TaxDuyXuyen on Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013 | 23:23

Một số điểm lưu ý khi quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân năm 2012.

Cơ sở pháp lý : Căn cứ trên các thông tư, công văn đã ban hành năm 2012 và Công văn 187/TCT-TNCN ban hành ngày 15/01/2013:
+ Đối tượng phải khai quyết toán thuế TNCN năm 2012: http://cctdxuyen.blogspot.com/2013/01/187tct-tncn.html
.
Ngày 15/1/2013, Tổng Cục Thuế đã ban hành công văn số 187/TCT-CNTT  (http://cctdxuyen.blogspot.com/2013/01/187tct-tncn.html)về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2012, trong đó có một số nội dung liên quan đến việc nâng cấp các ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK), Khai thuế qua mạng (iHTKK), phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) đáp ứng nghiệp vụ quyết toán thuế TNCN năm 2012.
Về đối tượng khai quyết toán thuế:
♦ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải khấu trừ thuế không phân biệt có phát sinh khấu trừ hay không khấu trừ thuế.
♦ Cá nhân cư trú thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân nếu:
- Có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã khấu trừ hoặc tạm nộp;
- Có yêu cầu hoàn số thuế nộp thừa hoặc bù trừ vào kỳ sau.
♦ Đối với cá nhân mua bán chứng khoán trong năm 2012, sau khi kết toán phần lãi chứng khoán với thuế suất 10% (tính theo thuế suất đã giảm 50%), nếu có chênh lệch thừa hoặc thiếu thuế thì làm hồ sơ quyết toán thuế TNCN.
♦ Đối với người nước ngoài khi kết thúc làm việc tại Việt Nam trước khi xuất cảnh. Trường hợp cá nhân là người nước ngoài kết thúc làm việc tại Việt Nam, đã thực hiện quyết toán thuế trước 31/12, sau đó cá nhân quay lại Việt Nam và làm việc đến hết năm đó thì cuối năm cá nhân thực hiện quyết toán thuế với thu nhập chịu thuế từ ngày 1/1 đến ngày 31/12.
Về việc uỷ quyền quyết toán thuế:
• Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng dài hạn (trên 3 tháng) duy nhất tại một nơi trong năm dương lịch nếu có yêu cầu thực hiện quyết toán thì có thể uỷ quyền quyết toán thuế cho cơ quan trả thu nhập quyết toán thay, kể cả trường hợp cá nhân làm việc chưa đủ 12 tháng trong năm nhưng có thu nhập duy nhất tại một nơi.
• Cá nhân đã được tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế (trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã thu hồi và huỷ chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân); cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng;cá nhân ký hợp đồng cung cấp dịch vụ đã khấu trừ 10% hoặc 20% (kể cả trường hợp có thu nhập duy nhất tại một nơi) nếu có yêu cầu quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì tự quyết toán, không uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay.
Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán: chậm nhất là ngày 1/4/2013.
Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quyết toán thuế Thu nhập cá nhân.
Tờ khai 09/KK-TNCN
- Bổ sung thêm Phụ lục 26/MT-TNCN đính kèm Tờ khai. Toàn bộ dữ liệu trên Phụ lục 26/MT-TNCN được hỗ trợ tự động lấy từ Tờ khai 09/KK-TNCN, không cho sửa các chỉ tiêu trên Phụ lục này.
- Khi in Tờ khai 09/KK-TNCN năm 2012 không hỗ trợ in mã vạch trên Phụ lục này (tương tự như các Phụ lục khác kèm Tờ khai), có hỗ trợ kết xuất ra excel
- Đối với ứng dụng HTKK,QTTNCN: kết xuất excel 2003; Nhận vào iKTKK cổng Tổng cục là file excel 2003. Tại trung tâm dữ liệu: Nhận file excel định dạng Office 2003, 2007 vào hệ thống QLT-TNCN qua website.
Tờ khai 05/KK-TNCN.
- Các ứng dụng HTKK, QTTTNCN: Bổ sung thêm Phụ lục 27/MT-TNCN đính kèm Tờ khai. Toàn bộ dữ liệu trên Phụ lục 27/MT-TNCN được hỗ trợ tự động lấy từ dữ liệu cá nhân uỷ quyền quyết toán thay trong bảng kê 05A/BK-TNCN có thu nhập tính thuế ở bậc 1, không cho sửa các chỉ tiêu phụ lục này.
- Khi in Tờ khai 05/KK-TNCN năm 2012 không hỗ trợ in mã vạch trên phụ lục này kèm Tờ khai (tương tự như các phụ lục khác). Khi kết xuất tờ khai ra file excel thì gồm đầy đủ tờ khai và các phụ lục 05A/BK-TNCN, 05B/BK-TNCN, riêng phụ lục 27/MT-TNCN chỉ hỗ trợ kết xuất và in dữ liệu tổng cộng trong đó có tổng số cá nhân thuộc diện miễn thuế và tổng số thuế TNCN được miễn. Khi kê khai trên ứng dụng hỗ trợ kê khai vẫn hỗ trợ ra dòng chi tiết trên Phụ lục 27/MT-TNCN
+ V uỷ quyn quyết toán thuế thông qua đơn vị chi trả thu nhập: : http://cctdxuyen.blogspot.com/2013/01/187tct-tncn.html
+ Xác định cá nhân người nước ngoài là đối tượng cư trú tại Việt Nam: Cá nhân nước ngoài nếu ở Việt Nam trên 90 ngày và dưới 183 ngày trong năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đến Việt Nam, nhưng chứng minh được là đối tượng cư trú của một nước khác thì cá nhân đó là đối tượng không cư trú tại Việt Nam.
+ Xác định thu nhập chịu thuế:
Lưu ý một số khoản thu nhập được xác định như sau:
- Thu nhập tiền ăn giữa ca:
♦ Từ 01/01/2012 đến 30/04/2012: Mức tiền chi không vượt quá 620.000 đ/tháng.
♦ Từ 01/05/2012 : Mức tiền chi không vượt quá 680.000đ/tháng.
♦ Nếu người lao động trực tiếp tổ chức bữa ăn giữa ca cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động.
- Thu nhập tiền trang phục:
♣ Mức chi không vượt quá 5 triệu đồng/năm: Không tính vào thu nhập chịu thuế NLĐ.
♣ Mức chi vượt quá 5 triệu đồng/năm: Phần chênh lệch trên 5 triệu phải tính vào thu nhập chịu thuế của NLĐ.
- Thu nhập của NLĐ nhận được từ Quỹ bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ thai sản thì không được tính vào thu nhập chịu thuế của NLĐ
Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế.
+ Là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công.
+ Nếu tiền công trong tháng 12/2012 mà trả cho người nộp thuế vào 1/2013 thì tính vào thu nhập chịu thuế 2013.
Đối với thu nhập chuyển nhượng chứng khoán
+ Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định bằng giá bán chứng khoán trừ giá mua và các chi phí liên quan đến chuyển nhượng.
+ Giảm trừ gia cảnh:
- Cá nhân được giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng có nghĩa vụ nuôi dưỡngđã đăng kí giảm trừ gia cảnh.
- Cá nhân trong năm có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng mà đăng kí giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc muộn hoặc đến khi quyết toán thuế mới đăng kí giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì khi khấu trừ thuế hàng tháng được tính giảm trừ gia cảnh từ tháng đăng kí giảm trừ , khi quyết toán thuế được tính giảm trừ từ tháng có nghĩa vụ nuôi dưỡng.
Xác định số thuế phải nộp
♠ Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, kinh doanh.
Thuế phải nộp cả năm = Thu nhập tính thuế năm x Thuế suất theo biểu thuế lũy tiến từng phần năm
♠ Đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, kinh doanh bình quân tháng đến mức phải chịu thuế TNCN ở bậc 1 của Biểu thuế lũy tiến từng phần thì được miễn thuế 6 tháng năm 2012.
Số thuế được miễn = (Thuế phải nộp năm 2012 x 6 tháng) / 12 tháng
Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:
Thuế phải nộp cả năm = Thu nhập tính thuế x 20%
Số thuế được giảm = Thuế phải nộp cả năm x 50%
Số thuế phải nộp hoặc nộp thừa sau khi giảm = Số thuế phải nộp cả năm – Số thuế được giảm – số thuế đã khấu trừ

Cập nhật chính sách thuế mới tháng 01/2013


+ Thuế GTGT:
♦ CV 9599/CT-TTHT ngày 08/12/2012 của CT TPHCM
Khấu trừ thuế GTGT bị cơ quan hải quan ấn định.
♦ CV 4569/TCT-CS ngày 20/12/2012 của TCT gửi CT Đồng Tháp
Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ của tài sản cố định,hàng hóa của doanh nghiệp giải thể.
♦ CV 4705/TCT-CS ngày 28/12/2012 của TCT gửi CT TPHCM
Thuế GTGT và thuế TNDN đối với hàng khuyến mạimà không thông báo hoặc đăng ký bằng văn bản.
♦ CV 10321/CT-TTHT ngày 31/12/2012 của CT TPHCM.
Thủ tục điều chỉnh hóa đơn thuế GTGT lãi tiền vay của tổ chức không phải là tổ chức tín dụng.
+ Thuế TNCN:
♦ CV 9391/CT-TTHT ngày 03/12/2012 của CT TPHCM.
Thuế TNCN đối với khoản tiền bồi thường tiền lương
♦ CV 1685/TCT-CS ngày 18/05/2012 của TCT gửi CT TPHCM
Thuế TNCN đối với chi phí điện thoại di động trả cho nhân viên
♦ CV 10095/CT-TTHT ngày 25/12/2012 của CT TPHCM.
Không yêu cầu người lao động phải nộp thêm chứng từ chứng minh cha mẹ có thu nhập bình quân tháng không vượt quá 500.000 đồng.
+ Thuế TNDN:
♦ CV 9865/CT-TTHT ngày 17/12/2012 của CT TPHCM
Xử lý Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm năm 2012
♦ CV 10074/CT- TTHT ngày 24/12/2012 của CT TPHCM.
Mua vé máy bay có hóa đơn thì không cần thẻ lên máy bay.
♦ CV 10231/CT-TTHT ngày 28/12/2012 của CT TPHCM.
Quyết toán thuế năm bị lỗ không phải nộp thuế TNDN BĐS nhưng vẫn bị phạt chậm nộp thuế BĐS tạm tính quý 2% .
+ Thuế nhà thầu
♦ CV 9609/CT-TTHT ngày 06/12/2012 của CT TPHCM.
Thuế nhà thầu đối với các khoản chi hộ
+ Các quy định về hóa đơn
♦ CV 10049/CT-TTHT ngày 24/12/2012 của CT TPHCM.
Khách hàng không nhận hoá đơn do hai bên đang tranh chấp thì không được hủy.
♦ CV 9365/CT-TTHT ngày 01/12/2012 của CT TPHCM.
Hoá đơn trả lại căn hộ chung cư (BĐS hiện hữu)
♦ CV 10312/CT-TTHT ngày 31/12/2012 của CT TPHCM
Hoá đơn trả lại căn hộ chung cư (hình thành trong tương lai
♦ CV 10052/CT-TTHT ngày 24/12/2012 của CT TPHCM.
Hoá đơn viết sai phải huỷ nhưng người mua làm mất
+ Các nội dung về quản lý thuế.
♦ CV 9607/CT-TTHT ngày 08/12/2012 của CT TPHCM
Thuế môn bài đối với kho hàng không kinh doanh.
♦ CV 24/CT-TTHT ngày 03/01/2012 của CT TPHCM.
Thuế môn bài đối với văn phòng đại diện.
♦ CV 9708/CT-TTHT ngày 12/12/2012 của CT TPHCM.
Nơi nộp báo cáo tài chính của Công ty và chi nhánh.
♦ CV 10056/CT-TTHT ngày 24/12/2012 của CT TPHCM
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với DN sản xuất trong KCN.

Đăng nhận xét