Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Chi cục Thuế huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp

Chi cục Thuế huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp

Written By TaxDuyXuyen on Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013 | 16:40

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

no image

Giấy mời Hội nghị phổ biến chính sách và đối thoại Doanh nghiệp 2013

Written By TaxDuyXuyen on Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013 | 19:16

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

no image

Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm tiền thuê và sử dụng đất

Written By TaxDuyXuyen on Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013 | 22:23

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

no image

Giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp xuống còn 20%

Written By TaxDuyXuyen on Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013 | 01:46

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

no image

Một số điểm lưu ý khi quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân năm 2012.

Written By TaxDuyXuyen on Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013 | 23:23

Đảng bộ Chi cục Thuế huyện Duy Xuyên Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN (03/02/1930-03/02/2013) và Tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2012

Đảng bộ Chi cục Thuế huyện Duy Xuyên Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN (03/02/1930-03/02/2013) và Tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2012

Hoạt động kết nghĩa Song Kon

Hoạt động kết nghĩa Song Kon